Wzory deklaracji ważne od 01.04.2022 r.

Nieruchomości zamieszkałe:

1. Deklaracja o wysokości opłaty – zamieszkałe,
2. Załącznik nr 1 do deklaracji (współwłaściciel nieruchomości, nie dotyczy współmałżonków),
3. Załącznik nr 2 do deklaracji (nieruchomości wielolokalowe).

Nieruchomości niezamieszkałe:

1. Deklaracja o wysokości opłaty – niezamieszkałe,
2. Załącznik nr 1 do deklaracji (współwłaściciel nieruchomości, nie dotyczy współmałżonków).

Wzory deklaracji – ważne do 31.03.2022 r.

Nieruchomości zamieszkałe:

1. Deklaracja o wysokości opłaty – zamieszkałe,
2. Załącznik nr 1 do deklaracji (współwłaściciel nieruchomości, nie dotyczy współmałżonków),
3. Załącznik nr 2 do deklaracji (nieruchomości wielolokalowe).

Nieruchomości niezamieszkałe:

1. Deklaracja o wysokości opłaty – niezamieszkałe
2. Załącznik nr 1 do deklaracji (współwłaściciel nieruchomości, nie dotyczy współmałżonków).

Wzory deklaracji ważne do 31.12.2021 r.

Nieruchomości zamieszkałe

  1. Deklaracja o wysokości opłaty – zamieszkałe
  2. Załącznik nr 1 do deklaracji (współwłaściciele nieruchomości, nie dotyczy współmałżonków)
  3. Załącznik nr 2 do deklaracji (nieruchomości wielorodzinne)

Nieruchomości niezamieszkałe

  1. Deklaracja o wysokości opłaty – niezamieszkałe
  2. Oświadczenie o rodzaju prowadzonej działalności
  3. Oświadczenie o przystąpieniu do gminnego systemu (dotyczy pierwszych deklaracji)
  4. Załącznik nr 1 do deklaracji (współwłaściciele nieruchomości, nie dotyczy współmałżonków)

Wzory deklaracji – ważne do 31.12.2019 r.

Pliki do pobrania ważne do 30 listopada 2017 r: