recykling

Plik do pobrania:

Ulotka – Jak postępować z odpadami

 

Podział odpadów komunalnych na grupy selektywnej zbiórki:

 • Bioodpady „BIO” – są to odpady ulegające biodegradacji w szczególności odpady tzw. frakcji kuchennej stałej powstające w gospodarstwie domowym, (bez odpadów pochodzenia zwierzęcego), takie jak resztki owoców i warzyw, pozostałości potraw i produktów spożywczych.  „BIO” to także odpady zielone, pochodzące z pielęgnacji ogródków i terenów zielonych, takie jak: trawa, chwasty, liście, pozostałości po przycięciu drzew i krzewów, rośliny domowe – kwiaty cięte, doniczkowe;

pojemnik-bio

 • Metale i tworzywa sztuczne – są to tzw. odpady surowcowe gromadzone w jednym pojemniku a w szczególności:
  – opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe – takie jak: opakowania po produktach spożywczych, chemii gospodarczej i kosmetykach, kartony po mleku, soku, folie, doniczki, zakrętki od butelek i innych opakowań, styropian opakowaniowy;
  – metale – takie jak: puszki po konserwach, puszki aluminiowe po napojach, inne opakowania metalowe, zakrętki od słoików i butelek, puste opakowania po dezodorantach, garnki, narzędzia, drobny złom;pojemnik-plastik
 • Szkło – w pojemniku tym należy gromadzić odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła – butelki, słoiki, szklane pojemniki po kosmetykach;pojemnik-szklo
 • Papier – w pojemniku tym należy gromadzić odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury, takie jak: gazety, zeszyty, książki, papierowe torby, worki, pudełka;pojemnik-worek-papierPojemniki są przeznaczone dla budynków wielolokalowych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.  Worki koloru niebieskiego dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych.

 

 • Zmieszane – w pojemniku tym należy gromadzić odpady pozostałe po segregacji takie jak: odzież, kieliszki, szklanki, porcelana, zużyte pieluchy i inne materiały higieniczne, popiół, odpady pochodzenia zwierzęcego – ości, kości;pojemnik-szary

UWAGA – ODDZIELNIE NALEŻY  WYDZIELIĆ:

 • Niebezpieczne – w pojemniku/worku koloru czerwonego należy gromadzić odpady takie jak świetlówki, rtęciówki, baterie, akumulatory, paliwa, oleje silnikowe, hydrauliczne, itp. smary, filtry olejowe, paliwowe, powietrzne, detergenty, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, a także opakowania po tych preparatach, leki oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych, szczególnie – igły, strzykawki;worek-niebezpieczne
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe – stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów, opony (odbiór dwa razy w roku);
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – sprzęt AGD, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne, urządzenia pomiarowe, zabawki zawierające elementy elektroniczne (odbiór dwa razy w roku);
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe – które powstają podczas remontów, budów i rozbiórek – okna, drzwi, panele, deski, gruz, styropian budowlany, materiały budowlane, armatura sanitarno – grzewcza (odbiór wyłącznie w PSZOKach w ilości do   1 m³ na gospodarstwo domowe, powyżej 1 m³ za dodatkową opłatą);

WAŻNE!!!

 • Potrzeba stosowania worków w odpowiedniej kolorystyce występuje, gdy dany pojemnik będzie zapełniony w całości. Wtedy pakujemy odpady w worek odpowiedniego koloru, w zależności od odpadów i ustawiamy go przy pojemniku. Przed zapełnieniem pojemnika nie ma potrzeby stosowania worków w odpowiedniej kolorystyce.
 • Zaleca się by umieszczone w pojemnikach odpady znajdowały się w workach. Zapobiegnie to zabrudzeniu pojemników           i wydzielaniu się z nich odorów.
 • Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie pojemników na odpady komunalne w należytym stanie sanitarnym             i porządkowym poprzez wykonywanie na bieżąco, nie rzadziej niż dwa razy w roku, zabiegów ich czyszczenia, dezynsekcji       i dezynfekcji. Wymagania te dotyczą także miejsc gromadzenia odpadów, w szczególności pergoli śmietnikowych.