recykling

Podział odpadów komunalnych na grupy selektywnej zbiórki:

 • Odpady Biodegradowalne „Bio” – są to odpady ulegające biodegradacji w szczególności odpady tzw. frakcji kuchennej stałej powstające w gospodarstwie domowym, (bez odpadów pochodzenia zwierzęcego), takie jak resztki owoców i warzyw itp. A także odpady zielone, pochodzące z pielęgnacji ogródków i terenów zielonych, tj. np. trawa, chwasty, liście pozostałości po przycięciu drzew i krzewów oraz rośliny domowe – kwiaty cięte, doniczkowe.pojemnik-bio
 • „Tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe” – są to tzw. odpady surowcowe gromadzone w jednym pojemniku a w szczególności:
  – opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe – takie jak: opakowania po produktach spożywczych, chemii gospodarczej i kosmetykach, folie, doniczki, zakrętki od butelek i innych opakowań, styropian opakowaniowy, itp.,
  – metale – takie jak: puszki po konserwach, puszki aluminiowe po napojach, inne opakowania metalowe, zakrętki od słoików i butelek, puste opakowania po dezodorantach, garnki, narzędzia, drobny złom, itp.pojemnik-plastik
 • Szkło – w pojemniku tym należy gromadzić odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła – butelki, słoiki, szklane pojemniki po kosmetykach.pojemnik-szklo
 • Papier i tektura – w pojemniku tym należy gromadzić odpady z papieru, w tym tektury i odpady opakowaniowe z papieru i tektury, takie jak gazety, zeszyty, książki, papierowe torby i worki itp.pojemnik-worek-papier
 • Zmieszane – w pojemniku tym należy gromadzić pozostałe odpady z wyłączeniem odpadów tj. baterie, akumulatory oraz innych niebezpiecznych odpadów.pojemnik-szary
 • Niebezpieczne – w pojemniku/worku tym należy gromadzić odpady takie jak świetlówki, rtęciówki, baterie, akumulatory, paliwa, oleje silnikowe, hydrauliczne, itp. Smary, filtry olejowe, paliwowe powietrzne, detergenty, kwasy, alkalia, lekarstwa, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, a także opakowania po tych preparatach itp., które należy gromadzić w worku koloru czerwonego.worek-niebezpieczne
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe – stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów, opony itp.
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – sprzęt AGD, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne, urządzenia pomiarowe, zabawki zawierające elementy elektroniczne itp.
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe – sprzęt AGD, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne, urządzenia pomiarowe, zabawki zawierające elementy elektroniczne itp.

WAŻNE!!!

 • Potrzeba stosowania worków w odpowiedniej kolorystyce występuje gdy dany pojemnik będzie zapełniony w całości. Wtedy pakujemy odpady w worek odpowiedniego koloru -w zależności od odpadów- i ustawiamy go przy pojemniku. Nie ma potrzeby przed zapełnieniem pojemnika używać worków w odpowiedniej kolorystyce!
 • Zaleca się by umieszczone w pojemnikach odpady znajdowały się w workach. Zapobiegnie to zabrudzeniu pojemników i wydzielania się z nich odorów.