Opłatę należy uiścić przelewem na wskazany numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Starogard Gdański w terminie do 25 każdego miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy. Pierwsza opłata musi wpłynąć do 25 stycznia 2017 roku.

Nieruchomości Zamieszkałe:

Cena za odpady segregowane

Rodzaj gospodarstwa

Do 40m²

Od 40m2 do 80m²

Powyżej 80m²

jednoosobowe

23zł

wieloosobowe

42zł

49zł

53zł

Cena za odpady niesegregowane

Rodzaj gospodarstwa

Do 40m²

Od 40m2 do 80m²

Powyżej 80m²

jednoosobowe

35zł

wieloosobowe

63zł

74zł

80zł

 

Nieruchomości Niezamieszkałe Segregowane:

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
Pojemność pojemnika BIO Tworzywa sztuczne Szkło Papier i tektura Zmieszane Stawka opłaty za jednorazowy odbiór pojemnika Metoda naliczania opłaty
120 l 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 Za pojemnik
240 l 18,00 zł 18,00 zł 18,00 zł 18,00 zł 18,00 zł 18,00 zł Za pojemnik
360 l 27,00 zł 27,00 zł 27,00 zł 27,00 zł 27,00 zł 27,00 zł Za pojemnik
1.100 l 82,50 zł 82,50 zł 82,50 zł 82,50 zł 82,50 zł 82,50 zł Za pojemnik
7.000 l 525,00 zł 525,00 zł 525,00 zł 525,00 zł 525,00 zł 525,00 zł` Za pojemnik
8.000 l 600,00 zł 600,00 zł 600,00 zł 600,00 zł 600,00 zł 600,00 zł Za pojemnik
10.000 l 750,00 zł 750,00 zł 750,00 zł 750,00 zł 750,00 zł 750,00 zł Za pojemnik

 

Nieruchomości Niezamieszkałe Niesegregowane:

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
Pojemność pojemnika Przeznaczenie pojemnika Stawka opłaty za jednorazowy odbiór pojemnika Metoda naliczania opłaty
120 l Zmieszane 18,00 zł Za pojemnik
240 l Zmieszane 36,00 zł Za pojemnik
360 l Zmieszane 54,00 zł Za pojemnik
1.100 l Zmieszane 165,00 zł Za pojemnik
7.000 l Zmieszane 1050,00 zł Za pojemnik
8.000 l Zmieszane 1200,00 zł Za pojemnik
10.000 l Zmieszane 1500,00 zł Za pojemnik