Pliki do pobrania:

Częstotliwość wywozu

Rodzaj nieruchomości

Rodzaj odpadów

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i zabudowie zagrodowej oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Zmieszane

raz na 2 tygodnie

BIO – sezon letni (IV-X)

raz na 2 tygodnie

BIO – sezon zimowy (XI-III)

raz na 4 tygodnie

Tworzywa sztuczne

i opakowania wielomateriałowe

raz na 3 tygodnie

Szkło

raz na 13 tygodni

Papier i tektura

raz na 13 tygodni

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowane budynkiem wielolokalowym

Zmieszane

raz na tydzień

BIO – sezon letni (IV-X)

raz na tydzień

BIO – sezon zimowy (XI-III)

raz na 2 tygodnie

Tworzywa sztuczne

i opakowania wielomateriałowe

raz na 2 tygodnie

Szkło

raz na 6 tygodni

Papier i tektura

raz na 6 tygodni

Wszystkie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Odpady niebezpieczne

2 razy w roku

Meble, odpady wielogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

2 razy w roku

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych będzie dostarczony do każdego właściciela lub zarządcy nieruchomości przez pracowników firmy wywożącej odpady – PUK STARKOM sp. z o.o. (na okres pół roku).