Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza mieszkańców polskich miast do udziału w VII edycji projektu grantowego pn. „Zielona Ławeczka”.

Z roku na rok coraz mocniej zdajemy sobie sprawę jak ważnym elementem miasta jest roślinność. Poza możliwością spędzania czasu na ławce pod koroną drzew w upalny dzień, zieleń miejska ma inne bardzo ważne zadanie. W dobie nasilających się zmian klimatu, z jakimi mamy do czynienia, a także przy nie najlepszym stanie powietrza, zieleń miejska i zatrzymanie wody opadowej odgrywają kluczową rolę: redukują ilość zanieczyszczeń, ograniczają wzrost temperatury i zmniejszają siłę wiatru.

Projekt „Zielona ławeczka” już od 7 lat pomaga mieszkańcom otwartych osiedli w przemianie swoich podwórek w miejsce spotkań i odpoczynku, ale również w „płuca miasta”. Otwarta przestrzeń dostępna dla wszystkich pozwala na zawieranie nowych znajomości i zacieśnianie już istniejących. Z drugiej strony pomaga w odpoczynku i wyciszeniu się.

W projekcie mogą brać udział mieszkańcy otwartych osiedli zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty lub samorządy z miast powyżej 10 tys. mieszkańców. Co ważne udział w projekcie jest całkowicie darmowy. Kryterium zgłoszenia do konkursu jest związanie przynajmniej pięcioosobowej grupy sąsiedzkiej. Przygotuje ona projekt aranżacji danego terenu, a następnie prowadzi spotkania i rozmowy z mieszkańcami swojego osiedla, w którym przedstawi swoje pomysły. Projekty zespołów, które uzyskają najwyższe oceny sędziów, otrzymają od Fundacji Banku Ochrony Środowiska grant pieniężno-rzeczowy o maksymalnej wartości do 1950 złotych. Na grant składa się dofinansowanie na zakup roślin i elementów aranżacji, nagroda rzeczowa w postaci ławki parkowej.

Przez cały czas trwania projektu uczestnicy mogą skorzystać z pomocy eksperta z Katedry Architektury Krajobrazu.
W celu przybliżenia zasad programu i pozyskania więcej informacji na temat projektu „Zielona ławeczka” zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej zielonalaweczka.pl.http://zielonalaweczka.pl