Starogard Gdański, dnia 01.06.2021 r.

OGŁOSZENIE

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Miejską Starogard Gdański do zadania pn . ”Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” w 2021 r. Prezydent Miasta Starogard Gdański podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na modernizację źródeł energii cieplnej w budynkach wielorodzinnych, zlokalizowanych na terenie Starogardu Gdańskiego.

Dotacja udzielona będzie na modernizację źródeł energii cieplnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub ich częściach, zlokalizowanych na terenie miasta Starogard Gdański:

 • należących do osób fizycznych,

 • należących do jednostek samorządu terytorialnego,

 • w których występują wspólnoty mieszkaniowe.

Kwalifikacja wniosków do dofinansowania odbędzie się na zasadzie pierwszeństwa złożenia wniosku (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Starogard Gdański) i uzależniona będzie od planowanych kosztów, określonych we wniosku oraz wysokości środków, jakimi dysponuje gmina na realizację zadania.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania dotyczące modernizacji źródeł energii cieplnej, polegające na likwidacji kotłów i pieców opalanych paliwem stałym, tj. węglem, koksem, drewnem itp. i zastąpieniu ich jednym z poniższych źródeł ciepła:

 • kotłem gazowym kondensacyjnym;

 • pompą ciepła;

 • podłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej;

 • elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynku;

 • źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii.

Koszty kwalifikowane zadania stanowią:

 • dokumentacje i nadzór techniczny (projekt budowlany);

 • demontaż istniejącego źródła ciepła;

 • zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem;

 • instalacja wewnętrzna c.o. i c.w.u.

Kwota dotacji może wynieść maksymalnie do 25% kosztów kwalifikowanych zadania. Koszty kwalifikowane zawarte we wniosku będą wiążące do wypłaty środków. W przypadku przekroczenia kosztów wynikających z faktur względem kosztów określonych we wniosku dotacja liczona będzie od kwoty wnioskowanej. W przypadku poniesienia mniejszych kosztów niż kwota wnioskowana, kwota dotacji do wypłaty zostanie pomniejszona i wyliczona będzie na podstawie przedstawionych faktur. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Starogardu Gdańskiego zainteresowani udziałem w zadaniu pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” powinni złożyć kompletny wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański na ul. Zblewskiej 18 lub do Urzędu Miasta Starogard Gdański na ul. Gdańskiej 6 (pok. nr 01) w terminie do 30.06.2021 r. Formularz wniosku dostępny jest w Wydziale Ochrony Środowiska, ul Zblewska 18, w Biurze Obsługi Klienta, pok. nr 01, ul. Gdańska 6 oraz na stronach internetowych www.starogard.pl lub www.czystemiasto.starogard.pl

Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania: