Uchwały antysmogowe, które dla miast województwa pomorskiego obowiązują od 28 września 2020 roku, mają być dla nas szansą na czyste powietrze. W związku ze sprzecznymi informacjami dotyczącymi możliwości korzystania z kominka oraz instalowania nowych kominków a także dużą ilością pytań dotyczących zapisów w uchwałach antysmogowych, wyjaśniamy.

1. Kominki w budynkach
Nie zakazuje się użytkowania istniejących kominków, można również instalować kominki w budynkach mieszkalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
Dopuszczone do eksploatacji są kominki, które wydzielają ciepło poprzez:
a) Bezpośrednie przenoszenie ciepła czyli ogrzewające pomieszczenie i przestrzeń, w której się znajdują
b) Bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem do innego nośnika (dotyczy to tzw. DGP czyli dystrybucji ciepła do innych pomieszczeń i kominków z tzw. płaszczem wodnym)

Kominki mogą być użytkowane okazjonalnie pod warunkiem, że nie powoduje to uciążliwości w tym zadymienia na terenach sąsiadujących.
Natomiast od dnia wejścia uchwał mogą być montowane wyłącznie kominki i piece spełniające wymogi EKOPROJEKTU (poniższa tabela), chyba, że ich montaż został rozpoczęty przed wejściem w życie Uchwał. Przy czym kominki, które nie spełniają wymagań EKOPROJEKTU po 1 września 2024 nie mogą być eksploatowane i należy rozważyć ich wymianę. Wprawdzie nie muszą zostać zdemontowane ale nie będzie można ich użytkować.
Dla kominków, które zostały zainstalowanie przed wejściem uchwał antysmogowych wskazane jest sprawdzenie czy spełniają normy EKOPROJEKTU i uzyskanie stosownych potwierdzeń od producentów.
Przy zakupie paleniska lub piecyka kominkowego należy sprawdzić czy posiada certyfikat potwierdzający spełnianie warunków EKOPROJEKTU – dotyczy to w szczególności tzw. okazji internetowych.

2. Paliwo do kominka
Paliwem wykorzystywanym w kominkach może być wyłącznie biomasa drzewna (drewno, brykiety drzewne, pellet) o wilgotności mniejszej niż 20%. Osoba eksploatująca kominek w przypadku kontroli zobowiązana jest do wskazania iż takiego paliwa używa. Ten przepis obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

3. Dokumentacja
Użytkownik nowo wybudowanych kominków powinien posiadać następujące dokumenty:
Dokumentacja techniczna urządzenia
Instrukcja dla instalatorów i użytkowników
Potwierdzenie, że palenisko jest zgodne z EKOPROJEKTEM
Dokumentacja potwierdzająca datę oddania kominka do eksploatacji (data montażu – protokół odbioru, faktura, odbiór przyłącza przez kominiarza)
Posiadacze kom inków montowanych wcześniej takie dokumenty będą musieli uzupełnić do 1 września 2024.

4. Edukacja
W uzasadnieniu uchwał antysmogowych zaleca się prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu utrwalanie dobrych nawyków. Do nich należą prawidłowe techniki spalania. Między innymi technika spalania przeciwprądowego (tzw. rozpalanie od góry), właściwe przygotowanie drewna, serwisowanie instalacji i coroczny przegląd kominiarski.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE określa jakie parametry powinny ogrzewacze opalane drewnem spełniać.

Zalecane wartości dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania przy 13% O2:

Parametr

Wartość

Sezonowa efektywność energetyczna – nie jest równoznaczna ze sprawnością wkładu kominkowego czy pieca – wymaga zastosowania kilku wzorów i wykonania paru obliczeń

65%

Emisja cząstek stałych PM

40 mg/m3

Emisja organicznych związków gazowych (OGC)

120 mgC/m3

Emisja tlenku węgla (CO)

1500 mg/m3

Emisja tlenków azotu (NOx)

200 mg/ m3