W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odbyło się spotkanie, na którym przedstawione zostały założenia Krajowego Programu „Czyste Powietrze”.

W związku z realizacją tego programu WFOŚiGW w Gdańsku zdecydował o unieważnieniu konkursu „Czyste Powietrze Pomorza”. Była to trudna decyzja dla zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Program „Czyste Powietrze Pomorza” ma swój olbrzymi dorobek, pracownicy mają w nim doświadczenie, osiągnęliśmy znakomite efekty ekologiczne – powiedział na spotkaniu prezes WFOŚiGW w Gdańsku Maciej Kazienko. Przez wzgląd na racjonalne wydatkowanie środków publicznych, nie możemy realizować dwóch konkurujących ze sobą programów. Zapewniam jednak, że wszystkie wnioski osób fizycznych, złożone w ramach tegorocznego „Czystego Powietrza Pomorza” mają priorytet w Krajowym Programie „ Czyste Powietrze – dodał.

Wszyscy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie wymiany instalacji w budynkach jednorodzinnych w ramach konkursu ,,Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018) będą mogli starać się o otrzymanie dofinansowania w ramach nowego konkursu ,,Czyste Powietrze”.

Celem nowego konkursu jest nie tylko modernizacja instalacji grzewczych w budynkach jednorodzinnych, ale również poprawa efektywności energetycznej tych obiektów poprzez działania termomodernizacyjne, takie jak docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych budynku, wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej i stolarki okiennej, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej (kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne) czy montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

Przewiduje się, że dofinansowanie na ww. zadania ma wynieść, w zależności od kwoty miesięcznego dochodu na osobę, od 30 do 90 % kosztów kwalifikowanych, przewidzianych do wsparcia dotacyjnego. Będzie można również uzyskać atrakcyjnie oprocentowaną pożyczkę (na okres do 15 lat), stanowiącą uzupełnienie do wartości dotacji oraz pokrywającą pozostałe koszty kwalifikowane.

Natomiast inwestycje niekwalifikujące się do Krajowego Programu „Czyste Powietrze”, dotyczące modernizacji źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych, będą miały możliwość uzyskania dofinansowania w nowym konkursie WFOŚiGW w Gdańsku pn. „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”. Konkurs ten zostanie ogłoszony do 31.07.2018 r. i będzie wymagał złożenia nowego wniosku, niezależnie od wniosku złożonego w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018).

Szczegółowe wytyczne odnośnie aplikowania do Krajowego Programu „Czyste Powietrze” jak i do nowego konkursu dla budynków wielorodzinnych wkrótce mają się znaleźć na stronie WFOŚiGW w Gdańsku pod adresem www.wfos.gdansk.pl . Bieżące informacje związane z konkursem będziemy również zamieszczać na stronach www.starogard.pl oraz www.czystemiasto.starogard.pl . Planowany termin naboru wniosków w ramach nowego konkursu „Czyste Powietrze” to początek września 2018 r.