W październiku 2020 r. ruszyła długo zapowiadana druga część programu Czyste Powietrze. Przypominamy, że od 15.05.2020 r. działa pierwsza część programu Czyste Powietrze – tzw. podstawowy poziom dofinansowania.

Aby uzyskać dofinansowanie w ramach poziomu podstawowego trzeba spełniać łącznie 2 warunki. Beneficjent musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego oraz osiągać dochód do 100 000 zł rocznie.

Powyższe kryteria pozwalają na uzyskanie dotacji na poziome 30% poniesionych kosztów na wymianę źródła ciepła oraz dodatkowo zrealizowaną przy okazji wymiany źródła ciepła termomodernizację budynku. Podstawowy poziom dofinansowania pozwala uzyskać nawet do 30 tys. złotych.

25 000 zł + 5 000 zł z fotowoltaiką
(Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła + instalacja fotowoltaiki)

20 000 zł + 5 000 zł z fotowoltaiką
(Wymiana źródła ciepła na inne niż pompa ciepła + instalacja fotowoltaiki)

Druga odsłona programu skierowana jest do uboższej części społeczeństwa. W ramach programu Czyste Powietrze 2.0. właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych o dochodach na osobę nieprzekraczających 1 400 zł miesięcznie (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1 960 zł miesięcznie (gospodarstwa jednoosobowe) mają szansę na dotację w wysokości 60% kosztów inwestycji, maksymalnie do 37 000 zł.

Jednak takie rodziny, aby otrzymać dofinansowanie o podwyższonej intensywności, przed złożeniem wniosku w ramach programu Czyste Powietrze muszą uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Żądanie wydania zaświadczenia uprawniającego do ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą albo poprzez ePUAP. Należy je złożyć w odpowiedniej jednostce na terenie gminy zgodnej z adresem zamieszkania.

Na terenie Starogardu Gdańskiego wydawaniem wyżej wymienionych zaświadczeń zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mieszczący się na al. Jana Pawła II 6.