Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza z dniem 12.04.2023 r. start naboru wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów końcowych na realizację przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” przeznaczony jest dla właścicieli/współwłaścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych i umożliwia pozyskanie dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła (kotłów na paliwo stałe) na nowsze, bardziej efektywne, a także poprawę efektywności energetycznej tych lokali.
Program może funkcjonować na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański dzięki zawarciu umowy o dofinansowanie w ramach Programu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Kto może skorzystać z programu?

Wniosek o dofinansowanie może złożyć osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem mieszkania znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Warunkiem uzyskania podstawowego poziomu dofinansowania jest dochód roczny nieprzekraczający 120 000 zł.
Kwota dofinansowania przypadająca na jeden lokal mieszkalny wynosi od 15 do 37,5 tys. zł. Dokładna wysokość dotacji zależy od dochodów wnioskodawcy. Przewidziano trzy poziomy dofinansowania:

• podstawowy – dofinansowanie do 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny (maksymalnie 30 proc. kosztów kwalifikowanych),
• podwyższony – dofinansowanie do 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny (maksymalnie 60 proc. kosztów),
• najwyższy – dofinansowanie do 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny (maksymalnie 90 proc. kosztów).
Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje osobom, których roczny dochód nie przekracza 120 tys. zł. Podwyższony poziom skierowany jest do osób, których miesięczny dochód nie przekracza 1673 zł na 1 osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Najwyższy poziom dofinansowania jest przeznaczony dla osób, których miesięczny dochód to maksymalnie 900 zł na 1 osobę w gospodarstwie wieloosobowym albo 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Do starania się o najwyższy poziom mają prawo także osoby mające prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Cele, na które można wnioskować o dofinansowanie:

• podłączenie do efektywnego źródła ciepła (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku);
• pompa ciepła typu powietrze/woda;
• pompa ciepła typu powietrze/powietrze;
• kocioł gazowy kondensacyjny;
• kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;
• ogrzewanie elektryczne.

W kosztach kwalifikowanych wyróżniona jest również dokumentacja projektowa. Ponadto dokonać można wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (jeśli drzwi oddzielają pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego).

Środki dla Beneficjentów końcowych, jakie Gmina Miejska Starogard Gdański może otrzymać w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, określone zostały do kwoty 4 305 000,00 zł, co powinno zaspokoić potrzeby wypłaty dotacji dla 198 wnioskodawców. Środki te przekazywane będą gminie na wniosek, a następnie przez gminę do Beneficjentów końcowych.
Warto wspomnieć, że nabór wniosków potrwa do 30.09.2025 roku lub do wykorzystania przyznanej puli środków, dając każdemu możliwość przygotowania się do inwestycji.
Jednocześnie przypominamy, że uchwała antysmogowa dla miast województwa pomorskiego nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek zmiany sposobu ogrzewania.

Likwidacja kotłów według klasy:

• poniżej klasy 3 lub bezklasowe do 01.09.2024 roku;
• klasa 3 i 4 do 01.09.2026 roku;
• klasa 5 do 01.07.2035 roku.

Kominki, piece, kozy na paliwo stałe – od 01.09.2024 roku instalacje te muszą spełniać wymogi EKOPROJEKTU.

Aktualne informacje na temat Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” będą mogli Państwo znaleźć na stronie http://www.starogard.pl po przejściu do zakładki Dla mieszkańca -> Ciepłe Mieszkanie.

Załączniki:

1.  Program priorytetowy Cieple Mieszkanie
2.  Zalacznik 1 do Programu Priorytetowego Cieple-Mieszkanie – wykaz kosztow kwalifikowanych
3.  Ciepłe Mieszkanie – Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie
4.  Ciepłe Mieszkanie – Zał. nr 1 do Regulaminu – Wzór wniosku o dofinansowanie
5.  Ciepłe Mieszkanie – Zał. nr 2 do Regulaminu – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
6.  Ciepłe Mieszkanie – Zał. nr 3 do Regulaminu – Wzór umowy o dofinansowanie
7.  Ciepłe Mieszkanie – Zał. nr 4 do Regulaminu – Wzór wniosku o płatność
8. Ciepłe Mieszkanie – Zał. nr 5 do Regulaminu – Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
9.  Zgoda współmałżonka Ciepłe Mieszkanie
10. Zgoda współwłaścicieli Ciepłe Mieszkanie