Prezydent Miasta informuje, że do 17 maja można składać wnioski o dofinansowanie zadania dotyczącego usuwania azbestu pochodzącego z nieruchomości, budynków oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zlokalizowanych na terenie Starogardu Gdańskiego.

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, którzy planują w 2019 roku:
– wykonać demontaż płyt azbestowych z dachu lub elewacji budynku albo obiektu jw. bądź składują płyty azbestowe, pochodzące z ww. budynków i obiektów budowlanych, na terenie nieruchomości;
– usunąć składowane na terenie nieruchomości jw. inne wyroby budowlane zawierające azbest.

Kwota dofinansowania zadania uzależniona będzie od wyniku zapytania ofertowego, ogłoszonego przez Urząd Miasta Starogard Gdański i może stanowić do 100% jego kosztów kwalifikowanych.

Mieszkańcy Starogardu Gdańskiego zainteresowani usunięciem wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji powinni złożyć kompletny wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w Urzędzie Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6 – w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 01) w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja 2019 r. Formularz wniosku dostępny jest:
– w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Zblewskiej 18 – pok. nr 127 (budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1),
– w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6 w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 01),
– na stronach internetowych Urzędu: http://www.starogard.pl lub http://www.czystemiasto.starogard.pl.

Uwaga: wnioski, które wpłyną do Urzędu Miasta Starogard Gdański po 17 maja 2019 r. nie będą rozpatrywane!