Do 31 maja można składać wnioski o dofinansowanie modernizacji źródeł energii cieplnej wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Starogardu Gdańskiego. To znakomita okazja do wymiany kotłów opalanych węglem lub koksem na piec gazowy bądź olejowy, na pompę ciepła lub kotły opalane biomasą (5 klasy). Mieszkańcy miasta mogą też podłączyć się do sieci ciepłowniczej. Dofinansowaniu podlegać będą również elektryczne źródła ciepła na potrzeby ogrzewania budynków.

Aby uzyskać dofinansowanie takiej inwestycji należy w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2019 r. złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański przy ul. Zblewskiej 18 lub w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6 (w Biurze Obsługi Klienta, pok. nr 01). Formularz wniosku do pobrania poniżej:

 Wniosek będzie też dostępny w Wydziale Ochrony Środowiska, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta oraz na stronach internetowych http://www.czystemiasto.starogard.pl i http://www.starogard.pl.

Zwrot do 30%
Kwota dotacji może wynieść maksymalnie do 30% kosztów kwalifikowanych zadania i będzie uzależniona od wszystkich kosztów kwalifikowanych przedstawionych we wnioskach.

Koszty kwalifikowane zadania, czyli koszty podlegające zwrotowi, stanowią wydatki poniesione na:
a) dokumentację i nadzór techniczny,
b) demontaż istniejącego źródła ciepła,
c) zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem,
d) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.

Dotacja udzielona będzie na modernizację źródeł energii cieplnej w budynkach, zlokalizowanych na terenie miasta Starogard Gdański i dotyczy budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części:
– należących do osób fizycznych,
– należących do jednostek samorządu terytorialnego,
– w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.

Wnioski, które wpłyną po dniu 31 maja br. nie będą rozpatrywane przez tutejszy Urząd.

Zadanie ma na celu zachęcić właścicieli nieruchomości do wymiany ogrzewania, które z kolei poprawi stan powietrza atmosferycznego w mieście, poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i gazów.