Od 1 do 30 września 2020 r. w Starogardzie Gdańskim przeprowadzona zostanie powszechna akcja deratyzacji. Jej celem jest ograniczenie populacji myszy i szczurów oraz zapobieganie przenoszeniu chorób zakaźnych na ludzi i zwierzęta przez gryzonie.

Deratyzacji zostaną poddane piwnice i zsypy oraz miejsca najbardziej narażone bytowaniem gryzoni w budynkach, budowlach i infrastrukturze technicznej na terenie Starogardu m.in. zakłady pracy, budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki biurowe, gospodarcze, produkcyjne, pomieszczenia i hale produkcyjno-usługowe, socjalne, sklepy, hurtownie, magazyny, kotłownie, składy, wiaty, boksy z pojemnikami na odpady, urządzenia i sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej, prywatne przyłącza kanalizacyjne itp.

Czynności deratyzacyjne należy rozpocząć od wyłożenia trutki w miejscach zagrożonych obecnością gryzoni z zachowaniem należytej ostrożności. W czasie trwania akcji trutkę należy uzupełniać.

Miejsca wyłożenia trutek należy oznakować informacją: UWAGA TRUCIZNA! Powinny być one stale nadzorowane.

Nadzór i kontrolę nad przebiegiem akcji sprawować będzie Straż Miejska.

Pamiętajmy, że efekty deratyzacji będą widoczne tylko wówczas, gdy wszyscy w tym samym czasie zastosują się do powyższych zaleceń.

Szczegóły w załączniku: