Konkurs – Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański w 2019 roku

Gmina Miejska Starogard Gdański informuje, iż zrealizowane zostało zadanie w ramach konkursu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański w 2019 roku. Zadanie to jest zgodne z zatwierdzonym w 2009 r. „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Starogard gdański w latach 2009-2032”.

Po pozytywnej akceptacji naszego wniosku, w dniu 5 listopada 2019 r. podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie w/w zadania w kwocie 11 139,- zł.
Wykonawcą prac polegających na demontażu, zabezpieczeniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański była firma PRO-EKO SERWIS Sp. z o.o. Bierzewice 62, 09-500 Gostynin. Powyższe prace zostały wykonane terminowo i zgodnie z zawartą umową.
Całkowity koszt zadania wyniósł 14 594,18 zł brutto.
W ramach konkursu zakwalifikowano do realizacji 21 wniosków złożonych przez właścicieli nieruchomości z terenu miasta Starogard Gdański.
W wyniku zrealizowania zadania osiągnięto planowany efekt ekologiczny i zlikwidowano azbest w łącznej ilości 34,877 Mg z tego:
– demontaż, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 17,100 Mg,
– zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 17,777 Mg.Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania: