Gmina Miejska Starogard Gdański informuje, iż zrealizowane zostało zadanie w ramach konkursu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański w 2020 roku.

Zadanie to jest zgodne z zatwierdzonym w 2009 r. „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Starogard gdański w latach 2009-2032”.

Po pozytywnej akceptacji wniosku, w dniu 29 września 2020 r. podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie w/w zadania w kwocie 24 694.00 zł.

Za wyżej wymienioną kwotę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku możliwe było zutylizowanie 61,177 Mg odpadów zawierających azbest. Wykonawcą prac polegających na demontażu, zabezpieczeniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański była firma P.H.U. US – KOM ROBER KOŁODZIEJSKI.

Powyższe prace zostały wykonane terminowo i zgodnie z zawartą umową.

Całkowity koszt zadania wyniósł 48 832,33 zł brutto. W ramach konkursu zakwalifikowano do realizacji 20 wniosków złożonych przez właścicieli nieruchomości z terenu miasta Starogard Gdański. W wyniku zrealizowania zadania osiągniętego planowany efekt ekologiczny i zlikwidowano azbest w łącznej ilości 102,980 Mg z tego:
-demontaż, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 71,320 Mg,
-zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 31,660 Mg.

Dlaczego azbest jest szkodliwy: http://Azbest – informacja o szkodliwości