Do 20 sierpnia mieszkańcy Starogardu mogli starać się o dotację z budżetu Miasta na urządzenie zieleni na swoich posesjach lub na pozostałych gruntach, po wcześniejszym uzyskaniu zgody od ich właścicieli.

Projekt skierowany był do nieprowadzących działalności gospodarczej osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z terenu miasta. Wnioski mogły dotyczyć utworzenia nowego miejsca zieleni lub zagospodarowania i zabiegów pielęgnacyjnych tych już istniejących.

Magnolie, berberysy, jałowce, trawy ozdobne czy trawniki, to tylko niektóre z roślin, jakie wnioskodawcy wymieniali w swoich planach zagospodarowania terenu. Warunkiem było wskazanie roślin wieloletnich, które będą zdobiły miejską przestrzeń.

Dofinansowania otrzymali: Kazimierz Sprengel, Sylwia Osowska, Jędrzej Brunke, Jacek Szczodrowski, Eliza Tryzna, Maria Kłos oraz Wspólnoty Mieszkaniowe z ulic: Iwaszkiewicza (reprezentant Mariusz Wilczyński), Feliksa Selmanowicza „Zagończyka” (Tomasza Plata), Chopina (Marta Sirocka) i Wspólnota Osiedlowa z ulicy Osiedlowej reprezentowana przez Adama Dacę.

Dofinansowanie prac ze środków własnych Gminy wynosić będzie 75% poniesionych przez wnioskujących kosztów koniecznych, jednak nie więcej niż 3000 zł na każdego wnioskodawcę. Zakwalifikowanych do projektu zostało 11 „zielonych pomysłów”. Czekamy na efekty prac.

Projekt skierowany był do nieprowadzących działalności gospodarczej osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z terenu miasta.