W każdym gospodarstwie domowym znajdują się opakowania po lekarstwach, przeterminowane leki lub niewykorzystane leki. Wielu z nas, często nieświadomie, wyrzucając je do pojemnika na odpady komunalne, przyczynia się do zatruwania środowiska, w którym żyjemy.

Pamiętajmy o tym, że leków nie należy wyrzucać do toalety ani odpływu umywalki czy wanny, gdyż oczyszczalnie nie są w stanie odfiltrować ze ścieków substancji zawartych w lekach. Według badań naukowców tymi substancjami są m.in..: hormony po tabletkach antykoncepcyjnych, beta-blokery (leki z grupy chorób wieńcowych), leki przeciwbólowe, leki przeciwzapalne. Ponadto, leki po rozpuszczeniu w ściekach przenikają do wód gruntowych, a następnie do jezior, rzek, morza, czyli do miejsc, z których korzystamy na co dzień.

W Starogardzie Gdańskim, mieszkaniec może dwa razy w roku (wiosną i jesienią) wystawić przeterminowane leki w czerwonych workach, przekazanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych STARKOM sp. z o.o. Leki należy wyrzucać wraz z opakowaniem.

Tymi lekami mogą być:

– tabletki lub kapsułki w blistrach lub w pojemniczkach zbiorczych,

– syropy w butelkach

– maści i kremy w tubkach,

– aerozole w opakowaniach nieuszkodzonych,

– zastrzyki w ampułkach.

Miejsca odbioru przeterminowanych leków:

  • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

ul. Tczewska 22 Starogard Gdański

godziny odbioru:

wtorek, środa, czwartek od 13:00 do 17:00

piątek i sobota od 8:00 do 12:00,

  • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Stary Las 9

godziny odbioru:

poniedziałek – piątek od 7:00 do 20:00,

  • Zakłady Farmaceutyczne „Polpharma S.A.”

ul. Pelplińska 19 Starogard Gdański

– pojemniki ustawione przy wejściu