Ważne zmiany w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”. Wycofanie dotacji na kotły węglowe, współpraca z bankami czy podwyższenie progów dochodowych – te zmiany zostały zapowiedziane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” jest możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r. Okres przejściowy do końca roku 2021 związany jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r. będą mieli ten koszt zakwalifikowany do dotacji.

Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:

  1. złożenia wniosku o dofinansowanie, obejmującego kocioł na węgiel, do 31 grudnia 2021 r.

  2. zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,

  3. wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.

(powyższe warunki nie dotyczą wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie, planowanych od 1 lipca 2021 r.)

Od 1 stycznia 2022 r . nie będzie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego w programie „Czyste Powietrze”.

Pamiętajmy jednak, że obowiązujące zasady, do momentu wprowadzenia nowych zapisów programu, dopuszczają dofinansowanie do kotłów na węgiel wyłącznie w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej czy gazowej. Zakupiony kocioł na węgiel musi spełniać również wymogi certyfikatu „EKOPROJEKT”.

Właściciele nieruchomości położonych w Starogardzie Gdańskim wnioski w ramach programu „Czyste Powietrze” mogą składać za pośrednictwem Urzędu Miasta Starogard Gdański. W celu zaczerpnięcia informacji o programie można skontaktować się z pracownikiem Urzędu Miasta Starogard Gdański pod numerem telefonu 58 561 37 78 lub osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska na ul. Zblewskiej 18.

Udział banków w programie Czyste Powietrze

W drugiej połowie roku do programu przystąpią również banki. Pierwsze banki podpisały z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy o współpracy w ramach wdrażania programu „Czyste Powietrze”.

Jesteśmy coraz bliżej uruchomienia tzw. ścieżki bankowej w programie »Czyste Powietrze«. Udzielenie przez banki pierwszych kredytów z dotacją planowane jest w połowie tego roku. Do tego niezbędne jest zakończenie trwających jeszcze prac nad systemami IT, przeszkolenie doradców bankowych oraz uruchomienie Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilanego środkami z NFOŚiGW, stanowiącego system gwarancyjny udzielanych przez banki »zielonych« kredytów w programie ” – wyjaśnia prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.

Banki, które jako pierwsze wprowadzą ścieżkę bankową towarzyszącą programowi „Czyste Powietrze” to: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB.

Warunkiem przystąpienia do programu „Czyste Powietrze” było zapewnienie przez banki możliwości składania wniosków o kredyt w ramach programu w każdym województwie. Podpisane umowy gwarantują Polakom dostęp do placówek bankowych w całym kraju, gdzie do dyspozycji będą przeszkoleni przez NFOŚiGW doradcy, którzy udzielą niezbędnych informacji i pomogą w złożeniu wniosku o kredyt i dotację na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu w danym banku. To oznacza, że wnioskodawca załatwi wszystko w jednym „okienku” bankowym, ponieważ bank – po wyrażeniu zgody przez wnioskodawcę – prześle za niego wniosek o dotację do właściwego terytorialnie WFOŚiGW.

Przygotowywana ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” przewiduje też objęcie kredytów gwarancjami BGK z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji. Dzięki tym gwarancjom banki kredytujące będą mogły zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem.

Zwiększenie progów dochodowych dla podwyższonego poziomu dofinansowania

Aby uzyskać dofinansowanie w ramach programu trzeba spełniać łącznie 2 warunki. Beneficjentem może być wyłącznie właściciel lub współwłaściciel budynku jednorodzinnego, którego dochód nie przekracza 100 000 zł rocznie. Ten warunek uprawnia już do wnioskowania o podstawowy poziom dofinansowania. Podstawowy poziom dofinansowania pozwala uzyskać nawet do 30 tys. złotych:

– 25 000 zł (wymiana źródła ciepła na pompę ciepła) + 5 000 zł (instalacja fotowoltaiki)

– 20 000 zł (wymiana źródła ciepła na inne niż pompa ciepła) + 5 000 zł (instalacja fotowoltaiki)

Istnieje również możliwość wnioskowania o większą dotację w ramach tego programu. W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania można otrzymać do 37 tys. złotych. Aby wnioskować o podwyższony poziom dofinansowania właściciel/współwłaściciel domu jednorodzinnego, przed złożeniem wniosku, musi uzyskać zaświadczenie o dochodzie jego gospodarstwa domowego. Zapowiedziane zmiany dotyczą właśnie progów uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania. Progi te wynoszą:

  • gospodarstwo domowe jednoosobowe – aktualnie dochód kwalifikujący do 1960 zł (po zmianach do 2189,04 zł)

  • gospodarstwo domowe wieloosobowe – aktualnie dochód kwalifikujący do 1400 zł na jednego członka gospodarstwa domowego (po zmianach do 1563,60 zł)

Wprowadzenie powyższych zmian do programu uzasadnione jest wytycznymi Komisji Europejskiej, zapisami Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu oraz wprowadzeniem uchwał antysmogowych przez poszczególne województwa. W województwie pomorskim ustalono daty likwidacji poszczególnych kotłów, które przedstawione są na poniższej grafice: