Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że mieszkańcy, którzy zdecydują się w tym roku usunąć ze swoich posesji wyroby zawierające azbest, mogą starać się o dofinansowanie na ich likwidację. Wnioski o udzielenie dofinansowania wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta w terminie do 1 czerwca 2018 roku.

Miasto proponuje zwrot nawet do 100% kosztów demontażu, zabezpieczenia i transportu oraz ostatecznego unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się właściciele nieruchomości, którzy planują w roku 2018 usunąć z dachu swojego domu lub garażu, zmienić elewację budynku lub zwyczajnie usunąć płyty azbestowe z terenu swojej posiadłości.

W tym celu w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2018 roku należy złożyć kompletny wniosek wraz z załącznikami. Formularz wniosku i załączniki dostępne są w załącznikach:

Wniosek 1 – azbest
Ocena azbest załącznik do wniosku
Informacja o wyrobach zawierających azbest

Można go również odebrać w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Zblewskiej 18 – pok. nr 127 lub Urzędzie Miasta ul. Gdańska 6 – kancelaria podawcza pok. nr 01

Wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miasta, przy ul. Gdańskiej 6, w kancelarii podawczej, pok. nr 01 lub w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Zblewskiej 18.

Szczegółowych informacji udziela Roman Lempkowski tel. 533 522 831

Wnioski, które wpłyną do kancelarii tutejszego urzędu po dniu 1.06. 2018 r. , nie będą rozpatrywane przez tutejszy Urząd.

Zasady dofinansowania zadań
1. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest, poniesione po dacie rozstrzygnięcia konkursu.
2. Kwota dofinansowania zadania uzależniona będzie od wyniku przetargu ogłoszonego przez Urząd Miasta Starogard Gdański, może stanowić do 100% jego kosztów kwalifikowanych.
3. Koszty kwalifikowane zadania będą naliczone w oparciu o kryterium ustalone w regulaminie konkursu w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:
• nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu,
• nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

Konkurs pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2018)” organziuje Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.