Na czas remontu ul. Lubichowskiej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych STARKOM podstawiło dla zamieszkujących w pobliżu zastępcze pojemniki na odpady.

Znajdują się one przy skrzyżowaniu ul. Lubichowskiej z ul. Lange, ul. Drzymały, ul. Korytybską, ul. Południową.

W każdym z tych miejsc pojemniki zostały ustawione z zachowaniem zasad selektywnej zbiórki odpadów:
– zmieszane 1100 l
– metale i tworzywa sztuczne 1100 l
– szkło 1100 l
– papier 1100 l
– bio 1100 l.

Pojemniki na odpady przy ul. Drzymały

Pojemniki na odpady przy ul. Drzymały


Prosimy o wyrozumiałość i składowanie przez ten czas odpadów z zachowaniem zasad segregacji w dogodnej dla Państwa lokalizacji.