Już w grudniu rodziny wielodzietne zapłacą za śmieci jeszcze mniej. Warunkiem uzyskania 20% zniżki na stałą opłatę miesięczną jest posiadanie ważnych Kart Dużej Rodziny, wypełnienie nowego wzoru deklaracji i zadeklarowanie w niej selektywnej zbiórki odpadów.

Za rodzinę wielodzietną uważa się rodzinę, która składa się z minimum jednego rodzica lub małżonka rodzica i minimum trojga dzieci (w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o KDR). Właśnie dla takich rodzin, które zamieszkują w jednym lokalu z zamiarem stałego pobytu, Rada Miasta na sesji w dniu 27 września  uchwaliła 20% zwolnienie z opłaty za wywóz odpadów. W związku z tym każda rodzina z trójką lub więcej dzieci już od grudnia będzie mogła płacić za śmieci miesięcznie od 8,40 zł do 10,60 zł mniej.

Aby uzyskać takie zwolnienie rodzina musi spełnić następujące warunki:
– posiadać ważne Karty Dużej Rodziny wszystkich jej członków,
– złożyć ponownie deklarację śmieciową na nowym wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, załączając do niej, (jeśli nie uczyniła tego wcześniej) kserokopię KDR poszczególnych członków rodziny wielodzietnej,
– zadeklarować selektywną zbiórkę odpadów.

Nowy wzór deklaracji śmieciowej dostępny jest pod poniższym linkiem:

Wypełniony dokument wraz z kserokopiami ważnych Kart Dużej Rodziny należny złożyć w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska, który znajduje się w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Zblewskiej 18 w Starogardzie Gdańskim, w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Gdańskiej 6, w godzinach pracy Urzędu Miasta lub poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej „ePUAP”.

W razie jakichkolwiek trudności przy wypełnianiu deklaracji lub pytań należy skontaktować się z Referatem Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska pod numerem telefonu: 58 561 3778.