Prezydent Miasta informuję, że od 01.04.2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie zadania dotyczącego wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Wniosku składać mogą osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby, w których nieruchomościach występują wspólnoty mieszkaniowe.

O udzielenie dofinansowania mogą starać się właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, którzy planują w 2020 roku wykonać modernizację w budynku wielorodzinnym, starego nie ekologicznego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła.

Kwota dofinansowania ww. zadania będzie uzależniona od kwot przedstawionych przez wnioskodawców w złożonych wnioskach opartych na fakturach/rachunkach. Koszty kwalifikowane mogą stanowić do 25%.

Mieszkańcy Starogardu Gdańskiego zainteresowani wymianą starych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych powinni złożyć kompletny wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w Urzędzie Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6 – w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 01) w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2020 r.

Formularz wniosku dostępny jest:
– w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Zblewskiej 18 (budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1),
-W siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6 w Biurze Obsługi Klienta ) pok. nr 01),
-Na stronach internetowych Urzędu: https://starogard.pl/ lub http://czystemiasto.starogard.pl/

Ze względu na panującą obecnie sytuację i obostrzenia dotyczące przemieszczania się, których celem jest maksymalne ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2 aktualnie zalecamy pobieranie wniosków drogą elektroniczną. Ze względu na bezpieczeństwo Państwa jak i pracowników Urzędu Miasta prosimy o przekazywanie wniosków wraz z załącznikami drogą korespondencyjną lub po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

Uwaga: wnioski, które wpłyną do Urzędu Miasta Starogard Gdański po 30 czerwca 2020 r. nie będą rozpatrywane!