Powakacyjna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych

Przypominamy, że do 18 września mieszkańcy Starogardu mogą wystawiać przed swoje domy odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne, które zostaną odebrane przez pracowników firmy PUK Starkom sp. z o.o. w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Akcja zbierania odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych trwa od 2 września. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy wystawić na terenach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi przed posesję. W przypadku budynków wielolokalowych odpady wielkogabarytowe należy umieszczać przy wiacie śmietnikowej lub w przypadku jej braku tuż przy utwardzonym placu, na którym usytuowano pojemniki na odpady. Każdy Starogardzianin, chcący pozbyć się takich odpadów, powinien wystawić je zgodnie z harmonogramem, najwcześniej na 1 dzień przed terminem odbioru.

Odbierane będą takie odpady jak:

1) odpady wielkogabarytowe : stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wykładziny wózki dziecięce, materace, rowery, opony samochodowe (w liczbie świadczącej o pochodzeniu z gospodarstwa domowego) itp.;

2) odpady elektryczne i elektroniczne : pralki, lodówki, kuchenki gazowe, telewizory, radia, komputery itp.;

3) odpady niebezpieczne : przeterminowane leki, stare farby, lakiery, rozpuszczalniki, opakowania dezodorantów, termometry, zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne, chemikalia fotograficzne, baterie i akumulatory itp.

Nie będą odbierane: odpady budowlane i rozbiórkowe – jak np. drzwi, okna, umywalki, brodziki, muszle toaletowe, papa, grzejniki, płytki, rolety, ramy okienne oraz części samochodowe – zderzaki, kokpity, fotele samochodowe, kosiarki spalinowe.

Harmonogram odbioru odpadów dostępny jest na stronach: www.starkom.pl oraz www.czystemiasto.starogard.pl