Od 1 stycznia 2017 roku mieszkańcy Starogardu wszystkie sprawy, dotyczące odpadów, będą załatwiać w nowym Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska.

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska mieści się przy ul. Zblewskiej 16 w Starogardzie Gdańskim. Kierownikiem powstałej komórki jest Sebastian Brauer. Nowo powstały referat podlega wiceprezydentowi Przemysławowi Bieskowi-Talewskiemu.

Wszystkie pomieszczenia zostały wyremontowane i wyposażone w odpowiedni sprzęt by pracownicy referatu mogli wykonywać swoje zadania a klienci mogli w przyjaznych warunkach załatwiać wszystkie sprawy, dotyczące odpadów.

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące nowych zasad segregacji i odbioru śmieci, które będą obowiązywać od początku przyszłego roku, będzie można znaleźć na specjalnie utworzonej w tym celu stronie internetowej pod adresem: czystemiasto.starogard.pl. Strona uruchomiona zostanie najpóźniej w październiku.