Stawki opłaty obowiązujące od 1 kwietnia 2022 r.

Nieruchomości zamieszkałe

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązujące od 1 kwietnia 2022 r.

Kategoria gospodarstwa domowego

Miesięczna stawka opłaty

Gospodarstwo domowe jednoosobowe

39,00 zł

Gospodarstwo domowe wieloosobowe

79,00 zł

Stawki opłaty podwyższonej nakładanej administracyjnie, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny obowiązujące od 1 kwietnia 2022 r.

Kategoria gospodarstwa domowego

Stawka opłaty podwyższonej

Gospodarstwo domowe jednoosobowe

78,00 zł

Gospodarstwo domowe wieloosobowe

158,00 zł

Nieruchomości niezamieszkałe

Stawki opłaty za pojemnik, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

Pojemność pojemnika/rodzaj pojemnika

Bio

Metale i tworzywa sztuczne

Szkło

Papier

Zmieszane

120 l

12,00 zł

12,00 zł

12,00 zł

12,00 zł

12,00 zł

240 l

24,00 zł

24,00 zł

24,00 zł

24,00 zł

24,00 zł

360 l

36,00 zł

36,00 zł

36,00 zł

36,00 zł

36,00 zł

1 100 l

110,00 zł

110,00 zł

110,00 zł

110,00 zł

110,00 zł

7 000 l

700,00 zł

700,00 zł

700,00 zł

700,00 zł

700,00 zł

8 000 l

800,00 zł

800,00 zł

800,00 zł

800,00 zł

800,00 zł

10 000 l

1000,00 zł

1000,00 zł

1000,00 zł

1000,00 zł

1000,00 zł

Stawki opłaty podwyższonej nakładanej administracyjnie za pojemnik, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

Pojemność pojemnika/rodzaj pojemnika

Bio

Metale i tworzywa sztuczne

Szkło

Papier

Zmieszane

120 l

36,00 zł

36,00 zł

36,00 zł

36,00 zł

36,00 zł

240 l

72,00 zł

72,00 zł

72,00 zł

72,00 zł

72,00 zł

360 l

108,00 zł

108,00 zł

108,00 zł

108,00 zł

108,00 zł

1 100 l

330,00 zł

330,00 zł

330,00 zł

330,00 zł

330,00 zł

7 000 l

2100,00 zł

2100,00 zł

2100,00 zł

2100,00 zł

2100,00 zł

8 000 l

2400,00 zł

2400,00 zł

2400,00 zł

2400,00 zł

2400,00 zł

10 000 l

3000,00 zł

3000,00 zł

3000,00 zł

3000,00 zł

3000,00 zł

Uwaga:

Opłatę należy uiścić przelewem na indywidualny numer konta wskazany przez Urząd Miasta Starogard Gdański w terminie do 25 każdego miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy.

Stawki opłaty obowiązujące do 31 marca 2022 r.

Plik do pobrania:

Stawki opłaty obowiązujące do 31 grudnia 2021 r.

Nieruchomości zamieszkałe

Stawki opłaty od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

Rodzaj gospodarstwa domowego/powierzchnia zajmowanego lokalu mieszkalnego

do 40 m2

od 40,01 m2 do 80 m2

powyżej 80 m2

Jednoosobowe

34 zł

Wieloosobowe

64 zł

71 zł

75 zł

Stawki opłaty podwyższonej nakładanej administracyjnie, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób

selektywny

Rodzaj gospodarstwa domowego/powierzchnia zajmowanego lokalu mieszkalnego

do 40 m2

od 40,01 m2 do 80 m2

powyżej 80 m2

Jednoosobowe

68 zł

Wieloosobowe

128 zł

142 zł

150 zł

Nieruchomości niezamieszkałe

Stawki opłaty za pojemnik, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

Pojemność pojemnika/rodzaj pojemnika

Bio

Metale i tworzywa sztuczne

Szkło

Papier

Zmieszane

120 l

5,91 zł

5,91 zł

5,91 zł

5,91 zł

5,91 zł

240 l

11,82 zł

11,82 zł

11,82 zł

11,82 zł

11,82 zł

360 l

17,73 zł

17,73 zł

17,73 zł

17,73 zł

17,73 zł

1 100 l

54,18 zł

54,18 zł

54,18 zł

54,18 zł

54,18 zł

7 000 l

344,78 zł

344,78 zł

344,78 zł

344,78 zł

344,78 zł

8 000 l

394,04 zł

394,04 zł

394,04 zł

394,04 zł

394,04 zł

10 000 l

492,55 zł

492,55 zł

492,55 zł

492,55 zł

492,55 zł

Stawki opłaty podwyższonej nakładanej administracyjnie za pojemnik, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych

w sposób selektywny

Pojemność pojemnika/rodzaj pojemnika

Bio

Metale i tworzywa sztuczne

Szkło

Papier

Zmieszane

120 l

17,73 zł

17,73 zł

17,73 zł

17,73 zł

17,73 zł

240 l

35,46 zł

35,46 zł

35,46 zł

35,46 zł

35,46 zł

360 l

53,19 zł

53,19 zł

53,19 zł

53,19 zł

53,19 zł

1 100 l

162,54 zł

162,54 zł

162,54 zł

162,54 zł

162,54 zł

7 000 l

1034,34 zł

1034,34 zł

1034,34 zł

1034,34 zł

1034,34 zł

8 000 l

1182,12 zł

1182,12 zł

1182,12 zł

1182,12 zł

1182,12 zł

10 000 l

1477,65 zł

1477,65 zł

1477,65 zł

1477,65 zł

1477,65 zł

Uwaga:

Opłatę należy uiścić przelewem na indywidualny numer konta wskazany przez Urząd Miasta Starogard Gdański w terminie do 25 każdego miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy.