Przed siedzibą Urzędu Miasta Starogard Gdański pojawił się wyświetlacz LED informujący mieszkańców o jakości powietrza oraz możliwości wystąpienia alertów smogowych za pomocą mierników pomiarowych oraz ekranu informacyjnego.

Mierniki przy użyciu czujników mierzą takie komponenty powietrza, jak PM10, PM2,5, NOx, ozon, benzen oraz dane meteorologiczne: nasłonecznienie, temperaturę, wilgotność, prędkość wiatru. Informacje pozyskiwane z czujników są przetwarzane i wizualizowane za pomocą kolorowych map informujących społeczeństwo o jakości powietrza oraz możliwości wystąpienia alertów smogowych.

Wyświetlacz zainstalowany przed budynkiem UM jest częścią projektu realizowanego w ramach współpracy pomiędzy firmą Excento sp. z o.o., będącą spółką celową Politechniki Gdańskiej a Gminą Miejską Starogard Gdański o nazwie „e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym” oraz „e-Pionier – wsparcie inwestorów z branży ICT szansą na rozwój potencjału uzdolnionych programistów” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Funduszy Europejskich w ramach Działania 3.3 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych i gospodarczych”.

Wyświetlacz w jasny sposób informuje o jakości powietrza atmosferycznego.

Umowę o współpracy z firmą Excento, w ramach której realizowany jest projekt Prezydent Miasta Janusz Stankowiak podpisał 13 maja 2019 r. – Według założeń projekt trwa od jesieni 2019 r. – do jesieni 2020 r., jednak wypracowane dzięki niemu rozwiązania i zainstalowana infrastruktura będą nam służyły przynajmniej do zakończenia aktualnie trwającego okresu grzewczego, czyli kwietnia/maja 2021 r. Później możliwe jest kontynuowanie współpracy w ramach komercjalizacji (odpłatnie) – mówi naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański Sebastian Brauer.

Koszty projektu w całości ponosi firma Excento sp. z o.o. Starogardzki magistrat zobowiązał się jedynie do podpisania umowy i udostępnienia lokalizacji, gdzie prowadzone są pomiary. Urząd Miasta udostępnił trzy miejsca, w których zainstalowano mierniki, czyli okolice budynku przy ul. Kościuszki 65, budynek PSP nr 3 przy ul. Traugutta oraz teren zamiejscowych oddziałów przedszkolnych przy ul. Sienkiewicza. Pośredniczył także w uzyskaniu zgody na instalację czwartego miernika na terenie Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Domek” przy ul. Skarszewskiej.

Dzięki wyświetlaczowi można dowiedzieć się jaki stan powietrza prognozowany jest w poszczególnych rejonach miasta następnego dnia.

Zgłoszony do projektu przez Urząd Miasta problem otrzymał nazwę „Brak możliwości ostrzegania mieszkańców Starogardu Gdańskiego o alertach smogowych z wykorzystaniem technologii ICT”. – Starogard ma aspiracje i możliwości, aby stać się inteligentnym miastem (ang. smart city), czyli takim, w którym wykorzystuje się technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponentów składowych, a także podniesienia świadomości mieszkańców. Wśród wielu efektów zarządzania miastem, które zapewnia taki stan rzeczy należy wymienić m. in. dbałość o stan środowiska, czy powszechny dostęp do informacji o jego jakości ze szczególnym uwzględnieniem powietrza atmosferycznego. Z dwóch wymienionych efektów jasno wynika, że tworzenie i rozwój inteligentnego miasta prowadzi do uzyskiwania korzyści przez dwie strony, a mianowicie zarządzających miastem i jego mieszkańców. Aby osiągnąć taki stan, nie wystarczy zakup nowoczesnych urządzeń, czy też opracowanie odpowiednich procedur korzystania z nich. Niewątpliwie niezwykle ważnym elementem tej ewolucji jest przygotowanie mieszkańców, rozwój ich świadomości, co w przyszłości pozwoli im w pełni korzystać z dobrodziejstw tworzonego dla nich, nowoczesnego miejsca do życia. Jednym z cywilizacyjnych zagrożeń dla miast, a zwłaszcza dla mieszkańców jest smog, czyli zła jakość powietrza związana z zanieczyszczeniami i spalinami powstającymi w efekcie działalności człowieka. Skutki smogu są bardziej dalekosiężne niż się niektórym wydaje. Ma on bowiem bardzo duży wpływ na nasze zdrowie, prowadząc (przy dłuższej ekspozycji na wysokie stężenia zanieczyszczeń) między innymi do pojawienia się niewydolności oddechowej, czy problemów z krążeniem – powiedział naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Sebastian Brauer.

Urząd Miasta Starogard Gdański chce przekazywać informacje o możliwości wystąpienia alertów smogowych za pomocą narzędzi z sektora ICT mieszkańcom, a zwłaszcza grupom podwyższonego ryzyka zdrowotnego w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa ich życia.

Fot. Małgorzata Rogala