Likwidacja 54,36 ton azbestu to wymierny efekt ekologiczny konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Starogard Gdański – edycja 2017”. Przedsięwzięcie zrealizowała Gmina Miejska Starogard Gdański w terminie od 6 czerwca do 27 września 2017 roku. Współfinansował je Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Mieszkańcy otrzymali pomoc na remont dachów i elewacji

26 uczestników konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Starogard Gdański – edycja 2017” otrzymało dofinansowanie w wysokości 100% poniesionych kosztów demontażu, transportu i utylizacji azbestu. Dotyczyło to wymiany pokryć dachowych i elewacji, zawierających azbest, na inne materiały dostępne aktualnie na rynku oraz likwidacji zgromadzonego azbestu na podwórkach.

Do 4 kwietnia 2017 roku starogardzianie składali w Urzędzie Miasta wnioski o udzielenie dofinansowania na likwidację azbestu z ich nieruchomości. Warunkiem otrzymania dofinansowania była pozytywna ocena ogólnego wniosku, który Gmina Miejska złożyła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zgodnie z zatwierdzonym w 2009 roku „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański w latach 2009-2032”.

Program ma zwiększyć świadomości mieszkańców na temat szkodliwego wpływu azbestu na zdrowie człowieka oraz pomóc im skutecznie usunąć wyroby zawierające azbest z najbliższego otoczenia. Poprzez dokładne określenie ilości wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz wyznaczenie zadań w długoterminowym procesie ich eliminowania, Miasto dąży do utworzenia właściwych warunków życia swoim mieszkańcom. Na przestrzeni lat 2015-2017 Starogard pozbył się z terenu miasta ponad 175 ton azbestu. Program ma charakter lokalny, jest jednak spójny z głównymi założeniami programu ogólnopolskiego.

100% dofinansowania w 2017 r.

Całkowity koszt kwalifikowany zadania wyniósł 21 472,20 zł.

WFOŚ i GW w Gdańsku w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest ” dofinansowało przedsięwzięcie kwotą 16.100 zł. Pozostałe 5 372 zł sfinansowało Miasto z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.