Fundacja Nasza Ziemia zaprasza do wspólnego działania na rzecz poszanowania środowiska. Jak co roku wielkie sprzątanie świata przewidziane jest na trzeci weekend września. Tym razem posprzątamy Starogard pod hasłem „NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY!”. 

Przedszkola, szkoły, ośrodki,  instytucje oraz każdego mieszkańca zapraszamy do zdeklarowania swojego udziału  w akcji „Sprzątanie Świata – Polska” 2019. Przez trzy dni od piątku 20 do niedzieli 22 września będziemy wspólnie sprzątać miasto. Do udziału w akcji szczególnie zachęcamy wspólnoty mieszkaniowe i sąsiedzkie. „Sprzątnie Świata” to doskonała okazja do spotkania się i wspólnej pracy dla dobra wszystkich mieszkańców. Powakacyjne porządki przydadzą się trawnikom, skwerkom, a i niejednemu osiedlu.

Sprzątanie świata  to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Tysiące wolontariuszy z całego świata wraz z  młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzą działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling. Działaniom tym towarzyszy cała gama innych działań: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp. Sprzątanie świata – Polska angażuje i integruje społeczności lokalne. Zgodnie z opinią uczestników akcji, jest ona dla samorządów dobrym narzędziem w prowadzeniu ich działalności w zakresie gospodarki odpadami, dla placówek oświatowych interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatu.  W tym roku ważne jest promowanie oczywiście nieśmiecenia i sprzątania,  ale również zmiana  naszych indywidualnych nawyków,  oraz zmiana procedur w instytucjach i firmach na przyjaźniejsze środowisku (np. rezygnacja z jednorazowych plastików).

Z ramienia Urzędu Miasta akcję koordynuje Wydział Ochrony Środowiska. Wszystkie osoby, które zadeklarowały udział w starogardzkim sprzątaniu świata zapraszamy na ulicę Zblewska 18 po odbiór worków i rękawic jednorazowych. Wszystkich, którzy taką deklarację chcą dopiero złożyć, do zgłaszania udziału osobiście przy ul. Zblewskiej 18 lub telefonicznie pod numerem 58 56 137 78.