Starogardzianie do 20 kwietnia br. mogą ubiegać się o dotację na wymianę źródeł energii na bardziej ekologiczne i przyjazne środowisku. Miasto pokryje część poniesionych przez nich kosztów na dokumentację, zakup i wykonanie nowej instalacji. W ten sposób wspólnie zawalczą o czyste powietrze w mieście. 

Starogard przystąpił do kolejnej edycji konkursu „Czyste powietrze Pomorza- edycja 2018”, którego organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Tym samym zachęca mieszkańców do wymiany kotłów opalanych węglem lub koksem na piec gazowy bądź olejowy, na pompę ciepła lub kotły opalane biomasą (5 klasy). Mieszkańcy mogą też podłączyć się do sieci ciepłowniczej. Miasto pokryje cześć poniesionych przez nich kosztów na zakup i wymianę instalacji.

Aby uzyskać dofinansowanie takiej inwestycji należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2018r. złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański na ul. Zblewskiej 18 lub w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański na ul. Gdańskiej 6 (w kancelarii podawczej, pok. nr 01.

Formularz wniosku można pobrać w załączonym linku Wniosek czyste powietrze pomorza starogard

Będzie tez dostępny w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska, ul. Zblewska 18, w kancelarii podawczej Urzędu Miasta, pok. nr 01, ul. Gdańska 6 oraz na stronie internetowej www.czystemiasto.starogard.pl.

Zwrot do 30%

Kwota dotacji może wynieść maksymalnie do 30% kosztów kwalifikowanych zadnia i będzie uzależniona od liczby złożonych wniosków (zgodnie z regulaminem konkursu WFOŚiGW „Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2017)

Koszty kwalifikowane zadania, czyli koszty podlegające zwrotowi, stanowią wydatki poniesione na:
a) dokumentację i nadzór techniczny,
b) demontaż istniejącego źródła ciepła,
c) zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem,
d) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.

Dotacja udzielona będzie na modernizację źródeł energii cieplnej w budynkach, zlokalizowanych na terenie Miasta Starogard Gdański. Dotyczy budynków:
– jednorodzinnych, stanowiących własność osób fizycznych,
– wielorodzinnych, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,
– wielorodzinnych, stanowiących własność Gminy.

Wnioski, które wpłyną do kancelarii tutejszego urzędu po dniu 20 kwietnia br. nie będą rozpatrywane przez tutejszy Urząd.

W Starogardzie jest jeszcze sporo domów jednorodzinnych z indywidualnym ogrzewaniem węglowym. Program ma na celu zachęcić właścicieli do wymiany ogrzewania, które z kolei poprawi stan powietrza atmosferycznego w mieście, poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i gazów.

W ubiegłym roku Miasto udzieliło 94 dotacji na wymianę ogrzewania węglowego na inne bardziej ekologiczne. Na ten cel mieszkańcy wydali ponad 1,6 mln złotych, z tego ponad 440 tysięcy otrzymali dofinansowania.

Załącznik  – treść ogłoszenia prezydenta miasta o przystąpieniu do konkursu