Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański informuje, iż zmieniają się formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na skutek wejścia w życie Uchwały Nr LXIX/793/2024 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 10 kwietnia 2024 r. od dnia 23 maja 2024 r. deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać na […]

Czytaj więcej →

Starogard Gdański, 01.03.2024 r. O G Ł O S Z E N I E W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Miejską Starogard Gdański do zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Starogard Gdański” Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zadania dotyczącego usuwania azbestu pochodzącego z nieruchomości, budynków […]

Czytaj więcej →

27 lipca w życie weszło zarządzenie Prezydenta Miasta Starogard Gdański w sprawie powołania Zespołu do sprawdzenia terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański pod względem występowania nielegalnych składowisk odpadów, w tym szczególnie odpadów niebezpiecznych.

Czytaj więcej →

PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to specjalnie zorganizowane miejsce, do którego mieszkańcy, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą samodzielnie dostarczyć odpady komunalne, w szczególności takie, których nie należy wrzucać do przydomowych pojemników/worków lub takie, których pozbycie się poprzez pojemniki jest problematyczne, np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, czy odpady wielkogabarytowe.

Czytaj więcej →

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Miejską Starogard Gdański do zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Starogard Gdański” Prezydent Miasta Starogard Gdański podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zadania dotyczącego usuwania azbestu pochodzącego z nieruchomości, budynków oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zlokalizowanych na […]

Czytaj więcej →